ЮНЕСКО
ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Реализирани проекти


МГ "АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ"

ПЛОВДИВ

ГОДИНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА

ПАРТНЬОРИ
2016 „Да направим достъпно културното наследство“ Финансиран от UNESCO -