МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ" ПЛОВДИВ
ПОРТФОЛИО

ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
МЕНЮ КЪМ ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ПРОЕКТИ
ДРУГИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов”,
Пловдив е основана през 1971 г. с прием от
два випуска с профилите „Математика” и
„Изчислителна математика”.
 
Maps
 
+359 32 643 157
 
+359 32 643 192
 
4000 Пловдив,ул. Чемшир    No 11, кв. "Хр. Смирненски"
 
project@omg-bg.com
Our Mission Statement: