ОП "Развитие на човешките ресурси"
ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Осъществящи се проекти

Реализирани проектиГОДИНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА

ПАРТНЬОРИ
2008-2009 Школа за “Главоблъсканици” ЕСФ, ОП "Развитие на човешките ресурси", Схема за финансиране: "“Да направим училището привлекателно за младите хора” ОМГ "Акад. Кирил Попов" е партньор на МЕНСА България
2009-2010 "Училище за граждани" ЕСФ, ОП "Развитие на човешките ресурси", Схема за финансиране: "“Да направим училището привлекателно за младите хора”
СОУ "П. Хилендарски" Пловдив и ЕГ "Пловдив"
2009-2010

“Виртуален център на знанието”
ЕСФ, ОП "Развитие на човешките ресурси", Схема за финансиране: "“Да направим училището привлекателно за младите хора” ОМГ "Акад. Кирил Попов" е партньор на Частна профилирана гимназия “Академик Любомир Илиев” гр. Пловдив и Математическа гимназия “Баба Тонка”, гр. Русe
2012-2015 “Ученически практики” ЕСФ, МОН,ОП “Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: „Ученически и студентски практики” Участие на ученици от професионалните паралелки в ОМГ "Акад. Кирил Попов" обучение в местни фирми за съответствие с потребностите на пазара на труда и за изграждане на икономика, основана на знанието
2012-2015 “Студентски практики” ЕСФ, МОН,ОП “Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: „Ученически и студентски практики” Участие на учители и специалисти от ОМГ "Акад. Кирил Попов" като ментори на студенти от ПУ "П. Хилендарски" и др. академични институции
2013-2015 “Професионално ориентиране в сферата на информационните технологии” ЕСФ, ОП „РЧР”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Без граници - Компонент 1 - Фаза 2 Tellus Group, Plymouth, England
2011-2015 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” (УСПЕХ) ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището привлекателно за младите хора”; Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; Европейския социален фонд на Европейския съюз Участие на ученици от ОМГ "Акад. Кирил Попов" в различни учебни форми (клубове, школи, секции, студия и др.) по проекта.
Към момента нов проект не се осъществява.
МГ "АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ"

ПЛОВДИВ