Проекти, финансирани от Министерство на образованието и науката
ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Реализирани проекти


МГ "АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ"

ПЛОВДИВ

Осъществяващи се проекти

ГОДИНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА

ПАРТНЬОРИ
2008-2016 "С грижа за всеки ученик" Национална програма на МОН. Модул "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади" Ежегодно участие на МГ "Акад. Кирил Попов" с проекти за групи по всички образователни предмети
МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив работи по Националната програма "Ученически олимпиади и състезания”, Модул 2 “Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” за учебната 2016/2017 година. По програмата успешно работят 24 школи по осигуряването на допълнителни възможности за подготовка на талантливи ученици за участие в олимпиади. Учебните програми на школите са добре обмислени като съдържание и осигуряват подготовка на нашите ученици за по-високи постижения в националните олимпиади и за успешното им представяне в международните олимпиади и състезания.
Школите по Националната програма са: 1) Астрономия - 1 школа; 2) Информатика - 6 школи; 3) Информационни технологии - 3 школи; 4) Математика - 4 школи; 5) Математическа  лингвистика - 4 школи; 6) Физика - 2 школи; 7) Химия и ООС - 1 школа; 8) География и икономика - 1 школа; 9) Философия - 1 школа; 10) История и цивилизация - 1 школа.