Erasmus+, КД2, Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики
ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Реализирани проекти

2. Проект "Cista energia - zelene riesenie pre Europu", осъществяван със Stredna odborna skola, Lipova 8, Handlova, Словашка република, Errasmus+, КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ - дейност „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“ (2016-1-SK01_KA219-0022507_6).

1. Проект "MINT kits for kids", осъществяван с Професионален Колеж по Електроника и Механика, Ибенбюрен, Германия, Errasmus+, КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ - дейност „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“ (2015-1-D803-KA219-013624 4).

ГОДИНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА

ПАРТНЬОРИ


2014-2016


"Safe energy - energy for future"
Errasmus+, Ключова дейност 2 - „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ - дейност „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“
МГ "Акад. Кирил Попов" е партньор на Stredna odborna skola, Lipova 8, Handlova, Словашка република
2015-2017 "MINT kits for kids" Errasmus+, Ключова дейност 2 - „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ - дейност „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“ Berufskolleg Tecklenburger Land des Kreises Steinfurt, Ibbenbüren (region Nordrheim-Westfalen), Germany;
Професионален Колеж по Електроника и Механика, Ибенбюрен, Германия
Осъществящи се проекти
В рамките на проекта „MINT комплекти за деца” (MINT = математика, ИТ и естествени науки и технологии) ще бъдат разработени под формата на материали от партньорите и за партньорите комплекти за началната степен на училище за участващите страни.
В областта на математиката, ИКТ, естествени науки и технологии има липса на таланти сред младите хора в Европейския съюз. Така че идеята е да се насърчи и създаде мотивация и интерес към MINT предметите на ниво основно училище чрез научни и технологични обучения на медийно достъпно ниво за малките ученици под формата на интегрирани учебни единици, състоящи се от механични и електрически устройства или софтуер, задачи и упражнения, игри и пъзели с разработена методология на преподаване към тях за учителите.
Нуждите на учениците ще се анализират в сътрудничество с началните учители и комплекти ще бъдат разработени и произведени в постоянна комуникация с тях.
Реализацията на комплектите ще се проведе в началните училища в страните-партньори. Така че всички материали трябва да бъдат преведени на езиците на страните-партньори.
Всяко училище ще участва в проекта с различен предмет, в който то има съответните компетенции и ще отговаря за координацията на поне един аспект на учебни единица. Това ще включва проектиране, производство, MINT дисциплини и чужди езици.
Проектът е планиран да се проведе в рамките на нормалните часове в няколко класа във всички училища, както и по-дълги фази на проекта. По-дългите фази ще включват две едноседмични срещи на преподаване и обучение, на които ученици и учители от училищата-партньори ще работят заедно в т.нар. европейски клас. Освен това ученици и учители ще бъдат директно ангажирани в сътрудничеството с начални училища или класове при изпитването и изпълнението на прототипи и готовите комплекти.
Заради паневропейската необходимост в областта на MINT и различния и разнообразен опит на участващите страни,  ползотворност на проекта може да бъде постигнат само при максимално сътрудничество между различните училища с техните различни компетенции.
По време на проекта комуникацията ще се осъществява между всички партньорски училища чрез eTwinning, социални медии, уебсайт и три координиращи работни срещи, както и дейности по обучение.
Между културният обмен на ученици и преподаватели с европейските  партньори и споделянето на най-добрите практики ще играят съществена роля в проекта.
Ученици и учители участват във всички  решения и оценка на процесите. Проектното и времевото управление, контролът на качеството и редовното оценяване на всички процедури ще бъдат осигурени чрез междинни доклади, чрез eTwinning и чрез работни срещи.
Участието на заинтересованите страни в областта на MINT изследванията и развитието, както и на местните и регионални образователни органи ще гарантира разпространение и устойчивост на резултатите от проекта.
Снимки от проведени срещи за развитието на проекта.
МГ "АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ"

ПЛОВДИВ