МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ" ПЛОВДИВ
ПОРТФОЛИО

ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
МЕНЮ КЪМ ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ПРОЕКТИ
АКТУАЛНО
Математическата гимназия с Харта за мобилност по Програма „Еразъм +“

МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив спечели акредитация за Харта за мобилност в областта на Професионалното образование и обучение по Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани“ на Програма „Еразъм +“! Спечелването на хартата е признание за оперативния капацитет на гимназията да управлява проекти по мобилност с високо качество, за постигнатите успехи по интернационализация на учебните дейности в сферата на професионалното образование чрез програма „Еразъм+“. Хартата е цялостно признание за високо качество на предишни проекти и заедно с това изисква от екипа на гимназията да поеме дългосрочни задължения за непрекъснато усъвършенстване на професионалното образование чрез предстоящите мобилности. С това тя ще насърчи ученици, учители, ръководители и непедагогически персонал на МГ "Акад. Кирил Попов", които са постигнали резултати с доказано качество при организирането на мобилности, да участват във висококачествени професионално-образователни дейности в страните членки на ЕС.
Придобиването на Хартата за мобилност в областта на ПОО предоставя възможности на МГ "Акад. Кирил Попов" да кандидатства по опростен начин за петгодишен период от 2019 г. до 2023 г. по Програма „Еразъм +“, като разширява перспективите за интернационализация на учебните процеси в гимназията отвъд националните подходи в областта на ПОО.
Проектът Social Street Youth Exchange

Проектът Social Street Youth Exchange на Еразъм+ се състоя от 22.02.2017г. до 03.03.2017г. в Милано. В него  участваха ученици от 5 държави: Ирландия, Франция, Германия Италия и България, представена от ученици и ръководители от МГ „Акад. Кирил Попов“. В тази статия ще ви разкажем за преживяванията си по време на проекта и колко полезен беше в нашето личностно и социално развитие. Всичко се развиваше под форма на игра.
Първото и най-важно нещо, на което ни научи този проект е, че човек може сам да избира какъв да бъде и да създава великолепни неща. Една от игрите беше „Игра на страстта“. В нея всеки разказва за това какъв иска да бъде или кое е любимото му занимание. Въпреки различията си, всеки трябваше да разбере съотборника си и да вникне в неговата същност. Тази игра разви у нас разбиране и увереност в самите нас и в това, че ние наистина можем да постигнем своите мечти.
Друга важна черта, която развихме у себе си, беше способността за работа в екип и толерирането на чуждо мнение. В много от игрите бяхме разделени на отбори с различни хора и различни мнения. В тях трябваше да си сътрудничим и да обмисляме и комбинираме различни идеи по различни въпроси. Дори да имахме някои неразбирателства, накрая всичко си идваше на мястото, защото се научихме да разбираме чуждата идея и понякога да правим компромис, което не е чак толкова страшно. Може би никога нямаше да успеем да се справим със зададените задачи и игри ако не бяхме толкова единни и задружни. Ние показахме, че ако работим заедно и целеустремено можем да постигнем завидни резултати за кратък период от време.
В един от последните дни трябваше да нарисуваме с отбора си свой собствен супер герой. Всеки трябваше да вложим някоя черта от себе си и някое свое добро качество. Получиха се доста чудати на вид резултати, но героите наистина имаха невероятни качества. Бяха смели, силни, честни, мили, добри, състрадателни, умни и т.н. Разбрахме какво всеки цени у себе си и това ни сближи. По- късно ни разказаха за „Ефекта на пеперудата“ - как една малка и незначителна част може да промени всичко, как един човек, независимо какъв е, може да промени света. Това показа на всички ни, че колкото и да сме малки и незначителни, ние можем да направим нещо добро, можем да променим нещо, можем да променим всичко! Единственото, от което се нуждаем е цел, която да следваме и изпълним.
Накрая, но не на последно място този проект ни даде приятелство. Срещнахме се с наши връстници от различни националности, опознахме тях и културите им, работихме и живяхме заедно, смяхме се и спорихме, но създадохме трайни приятелства и незабравими спомени заедно.
Той беше едно голямо приключение, в което научихме много за себе си, живота и хората докато играхме игри и се забавлявахме. Придобихме много ценни качества, станахме по-смели в идеите и  решенията си, но най-важното станахме по- добри хора.

Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов”,
Пловдив е основана през 1971 г. с прием от
два випуска с профилите „Математика” и
„Изчислителна математика”.
Maps
+359 32 643 157
+359 32 643 192
4000 Пловдив,ул. Чемшир    No 11, кв. "Хр. Смирненски"
project@omg-bg.com
Our Mission Statement: