МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ" ПЛОВДИВ
ПОРТФОЛИО

ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
МЕНЮ КЪМ ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ПРОЕКТИ
АКТУАЛНО
СРЕБЪРЕН МЕДАЛ ЗА КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА ОТ ЛАТВИЯ

Международен конкурс за визуални изкуства „Аз живея край морето” /International visual arts competition „I live by the Sea”/,
гр. Юрмала, Латвия, 2019 г., който е под патронажа на Латвийската национална комисия за ЮНЕСКО.
Тема на конкурса „Бурята“.
В международния конкурс участваха над 3500 автори от 451 образователни институции от 23 страни: Азербайджан, Беларус, България, Чехия, Дания, Китай (Хонконг), Хърватия, Естония, Индия, Казахстан, Русия, Литва, Молдова, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Тайланд, Турция, Украйна, Узбекистан и Латвия.
Компютърна графика и фотография (16-25 години)
Сребърен медал: Никол Манолова, 11з клас, професия „Компютърен график"
Преподавател: Ваня Шипчанова
Проектът „LET US EXPRESS

Учениците от МГ „Акад. „Кирил Попов“ Александър Тодоров Маринов - 11
г, Василена Тодорова Кръжева - 11ж, Екатерина Георгиева Георгиева - 11г, Кристина Диан Кръстева - 11г, Нети Добринова Крълева - 11б и Фани Христова Петрова - 11б с ръководител г-н Цветелин Цветков взеха участие в иновативен проект за младежки обмен „LET US EXPRESS“. В него участваха млади хора от Словения, България, Хърватия, Италия, Литва и Румъния. Чрез този проект учениците ни подобриха своите комуникативни умения и се научиха да изразяват себе си. Те също така научиха за онлайн комуникацията и как да се защитят онлайн. По време на младежкия обмен  имаше много образователни дейности като семинари, интерактивни презентации, вътрешни и външни (творчески) семинари, които имаха за цел да обучат младите хора в различни комуникационни умения и техники. Дейностите бяха приспособени към интересите на участниците, така че те работиха активно по своите комуникационни, социални и реални „човешки“ умения. Чрез въвличане в житейски ситуации участниците те се научиха как да слушат активно, как да задават значими въпроси, как да кажат „не“, как да се изразяват ясно чрез вербални и невербални техники и как да развиват здравословна социална среда.
Проектът се организира и реализира от Association Walktogether, София през периода от 18.04.2019 г. до 28.04.2019 г. в Markovci (Goričko)
, Република Словения.
Участие на ученици от 6б клас в национален конкурс „Коледари - с блага вест и здраве“, организиран от Национален научен експедиционен клуб ЮНЕСКО и Сдружение“ Деца с онкохематологични заболявания“

През декември 2019 г. учениците от 6б клас и техният класен ръководител Невена Ичевска, активно подпомогнати от всички родители, участваха в национална благотворителна кампания в подкрепа на онкоболни деца, организирана от Национален научен експедиционен клуб ЮНЕСКО. Учениците внесоха сумата от 1300 лв. - дарения на средствата, предвидени за коледно тържество на класа, и средства, събрани от благотворителен коледен базар, организиран от тях в МГ "Акад.К.Попов". За участието си бяха наградени с грамота  от председателя на ННЕК ЮНЕСКО, както и с грамота за най-атрактивен коледен сувенир, откупен лично от директора на МГ г-жа Карапеева за украса на гимназията. Всички ученици от класа, класният ръководител и МГ получиха сертификати за участието си в кампанията.
Проектът „Change your old life to achieve your new aims a a Leader“

Гергана Данаилова Геранова, ученичка от 11ж клас с класен ръководител Дарина Брънчева, бе одобрена и взе участие в младежки обмен "Change your old life to achieve your new aims a a Leader". В него участваха 33 млади хора от България, Гърция, Хърватия, Румъния и Италия.
Проектът подпомогна участниците да идентифицират своите нужди и цялата гама от възможности за отключване на лидерския си потенциал. Чрез участието си в проекта те развиха своите умения да са инициативни, да поемат отговорност, да предлагат идеи, да се развиват и растат заедно с хората, с които работят, докато допринасят за положителна социална промяна! Проектът засегна теми като: роля на младежките лидери в общността; компетенции на личното лидерство; лидерство на другите; организационно лидерство; роля на младежката работа за справяне с младежката безработица. Проекта се изпълнява по програма „Еразъм+“ от Сдружение „Платформа за гражданско образование и обучение“.
Проектът се реализира през периода от 10.03.2019 г. до 18.03.2019 г. в местността Узана, в близост до гр. Габрово.
Проектът „Think and Drive“

Иван Демостенов Стоянчев, ученик от 10 ж клас бе одобрен и взе участие в иновативен проект за младежки обмен „Think and Drive“. В него участваха 50 млади хора от Кипър, Гърция, Полша, България и Румъния (5 държави с най-много и фатални пътни инциденти в ЕС). По време на проекта младите хора се запознаха и обсъждаха условията за безопасно шофиране в съответствие с пътната обстановка. Под формата на семинари, симулативни и ролеви игри, екипни взаимодействия, изграждане на позитивни нагласи срещу рискови ситуации и проявяване на пътна агресия и др. се утвърдиха знания и умения за превенция към пътни произшествия.
От българска страна, проектът се реализира от Association Walktogether, София през периода от 01.02.2019 г. до 10.02.2019 г. в гр. Пафос, Република Кипър.
Учителят по английски език от Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“ гр. Пловдив Илиан Друмев взе участие в квалификационен курс по програма “Erasmus +“ на тема “APPETISER. An introduction to international youth work”, който се проведе в гр. Сегулда, Латвия в периода 10.12.2018 г. - 14.12.2018 г. Участваха също и представители на различни неправителствени организации, консултантски организации, кметства и образователни институции от редица държави като например: Ирландия. Шотландия, Австрия, Унгария, Италия, Испания, Португалия, Гърция, Турция и Кипър. Квалификационният курс включваше най-разнообразни дейности. Всеки участник имаше възможността да си представи организацията, на която е представител по интересен и атрактивен начин чрез представяне на пазарен принцип. Обменяше се информация относно работата с младежите във всяка от държавите. Организираха се ролеви игри с цел представяне на психологията на различни култури и как тя се отразява на младежката психика. Разискваха се същността и проблемите на неформалното образование. Бяха проведени дискусии относно добри практики, свързани с решаването на  редица проблеми като: младежка престъпност, зависимости от алкохол и наркотици, младежка безработица. Обсъждаха се практики за насърчаване на доброволчеството и възможности за мобилности по младежки обмен в рамките на програма “Erasmus +”. От голямо значение за установяване на бъдещи партньорства бяха неформалните срещи между участниците и организирането на различни събития след края на официалната програма като: дейности за запознаване и сплотяване, вечер на културите, парти за довиждане.
Математическата гимназия с Харта за мобилност по Програма „Еразъм +“

МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив спечели акредитация за Харта за мобилност в областта на Професионалното образование и обучение по Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани“ на Програма „Еразъм +“! Спечелването на хартата е признание за оперативния капацитет на гимназията да управлява проекти по мобилност с високо качество, за постигнатите успехи по интернационализация на учебните дейности в сферата на професионалното образование чрез програма „Еразъм+“. Хартата е цялостно признание за високо качество на предишни проекти и заедно с това изисква от екипа на гимназията да поеме дългосрочни задължения за непрекъснато усъвършенстване на професионалното образование чрез предстоящите мобилности. С това тя ще насърчи ученици, учители, ръководители и непедагогически персонал на МГ "Акад. Кирил Попов", които са постигнали резултати с доказано качество при организирането на мобилности, да участват във висококачествени професионално-образователни дейности в страните членки на ЕС.
Придобиването на Хартата за мобилност в областта на ПОО предоставя възможности на МГ "Акад. Кирил Попов" да кандидатства по опростен начин за петгодишен период от 2019 г. до 2023 г. по Програма „Еразъм +“, като разширява перспективите за интернационализация на учебните процеси в гимназията отвъд националните подходи в областта на ПОО.
Проектът Social Street Youth Exchange

Проектът Social Street Youth Exchange на Еразъм+ се състоя от 22.02.2017г. до 03.03.2017г. в Милано. В него  участваха ученици от 5 държави: Ирландия, Франция, Германия Италия и България, представена от ученици и ръководители от МГ „Акад. Кирил Попов“. В тази статия ще ви разкажем за преживяванията си по време на проекта и колко полезен беше в нашето личностно и социално развитие. Всичко се развиваше под форма на игра.
Първото и най-важно нещо, на което ни научи този проект е, че човек може сам да избира какъв да бъде и да създава великолепни неща. Една от игрите беше „Игра на страстта“. В нея всеки разказва за това какъв иска да бъде или кое е любимото му занимание. Въпреки различията си, всеки трябваше да разбере съотборника си и да вникне в неговата същност. Тази игра разви у нас разбиране и увереност в самите нас и в това, че ние наистина можем да постигнем своите мечти.
Друга важна черта, която развихме у себе си, беше способността за работа в екип и толерирането на чуждо мнение. В много от игрите бяхме разделени на отбори с различни хора и различни мнения. В тях трябваше да си сътрудничим и да обмисляме и комбинираме различни идеи по различни въпроси. Дори да имахме някои неразбирателства, накрая всичко си идваше на мястото, защото се научихме да разбираме чуждата идея и понякога да правим компромис, което не е чак толкова страшно. Може би никога нямаше да успеем да се справим със зададените задачи и игри ако не бяхме толкова единни и задружни. Ние показахме, че ако работим заедно и целеустремено можем да постигнем завидни резултати за кратък период от време.
В един от последните дни трябваше да нарисуваме с отбора си свой собствен супер герой. Всеки трябваше да вложим някоя черта от себе си и някое свое добро качество. Получиха се доста чудати на вид резултати, но героите наистина имаха невероятни качества. Бяха смели, силни, честни, мили, добри, състрадателни, умни и т.н. Разбрахме какво всеки цени у себе си и това ни сближи. По- късно ни разказаха за „Ефекта на пеперудата“ - как една малка и незначителна част може да промени всичко, как един човек, независимо какъв е, може да промени света. Това показа на всички ни, че колкото и да сме малки и незначителни, ние можем да направим нещо добро, можем да променим нещо, можем да променим всичко! Единственото, от което се нуждаем е цел, която да следваме и изпълним.
Накрая, но не на последно място този проект ни даде приятелство. Срещнахме се с наши връстници от различни националности, опознахме тях и културите им, работихме и живяхме заедно, смяхме се и спорихме, но създадохме трайни приятелства и незабравими спомени заедно.
Той беше едно голямо приключение, в което научихме много за себе си, живота и хората докато играхме игри и се забавлявахме. Придобихме много ценни качества, станахме по-смели в идеите и  решенията си, но най-важното станахме по- добри хора.

Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов”,
Пловдив е основана през 1971 г. с прием от
два випуска с профилите „Математика” и
„Изчислителна математика”.
Maps
+359 32 643 157
+359 32 643 192
4000 Пловдив,ул. Чемшир    No 11, кв. "Хр. Смирненски"
project@omg-bg.com
Our Mission Statement: